רוח קדם

רוח קדם זיתים ללא פני קדם, אספר משק "רוח קדם" בפני קדם, גוש עציון. גידול עצי זית, סורי פיקוואל